Menü Bezárás

Üzletszabályzat

Az alábbi üzletszabályzat a Medident Kft. webáruház valamennyi vásárlójára nézve kötelező érvényű, valamint vitás kérdésekben irányadó. Vásárlónak az nevezhető, aki
legalább egy terméket megrendel, vagyis a vásárlási folyamat végén a Jóváhagy gomb megnyomásával megvásárolja a terméket. A rendelés jóváhagyásával a vásárló
elfogadja az üzletszabályzatban található feltételeket, ezért kérjük, mindenképp olvassa el üzletszabályzatunkat a vásárlás előtt.

Általános tudnivalók, feltételek

A Medident Kft. webáruházban történő vásárlás kizárólag az interneten keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket sem elfogadni, sem teljesíteni nem áll módunkban. Vásárolni regisztrációval lehet a Jóváhagy gomb megnyomásával. Mind a rendelésről, mind a regisztrációról visszaigazoló e-mailt küldünk.A vásárló a regisztrációs adatlap, illetve a szállítási feltételek kitöltésével adja meg adatait, amelyek alapján a Medident Kft. webáruház teljesíti a rendelést és állítja ki a számlát. A hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért semmilyen formában felelőséget nem vállalunk, minden felelősség a vásárlót terheli. (Például: hibás cím, több vagy kevesebb tétel, esetleg más cím, stb.) Hibás vagy hamis adatokkal megadott rendeléseket jogosult érvénytelennek nyilvánítani, törölni, továbbá legkisebb kétség esetén jogosult ellenőrizni a vásárló által megadott adatok valódiságát.
A vásárolt áruk jellemzőit az áru melletti ismertetőből tudhatja meg részletesen.
A vételár mindig a jóváhagyás pillanatában a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely a termék vásárlási kedvezménnyel csökkentett, ÁFÁ-val növelt
listaára. Ennek kell megegyezni a rendelésről küldött visszaigazoló e-mailben is szereplő árral. A vételár utólag csak a felek közös megegyezésével
módosítható.

Rendelés és szállítás

Minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
A Medident Kft. webáruházban történt vásárlás során a vásárló a lehetséges szállítási módok közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a szállítási adatokat tartalmazó mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából, illetve a hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Medident Kft. webáruház felelősséget nem vállal.
Külföldre szóló szállításra rendelést felvenni nem áll módunkban.
A kiszállítást megelőzően a Medident Kft. webáruház e-mailt küld a vásárlónak a vásárlás visszaigazolásáról és a konkrét kézbesítés időpontjáról. Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.
Vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket a Medident Kft. webáruház számára. A Medident Kft. webáruház ilyen esetben a többletköltséggel megterheli vásárló virtuális számláját, és annak teljesítésekor a többletköltség összegéről számlát állít ki.A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A vásárlástól való elállás joga

A Medident Kft. webáruház vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumokban és a jelen üzletszabályzatban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és megtesz minden tőle telhetőt az azokban szabályozott feltételek teljesüléséért.

A Medident Kft. webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.A Medident Kft. webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a medident.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely levél ill. adat elvesztése függetlenül attól, hogy papír- vagy elektronikus formában érkezett.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A vásárló felelősségvállalása

Vásárló kijelenti, hogy a vásárlás feltételeit és szabályait ismertető dokumentumok, továbbá az üzletszabályzat tartalmát ismeri és tudomásul veszi.
Vásárló tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen üzletszabályzatot elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Személyes adatok

A Medident Kft. webáruház a rendelések teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a vásárlók és a rendelések adatait.
A vásárló tudomásul veszi, és ezúton felhatalmazza a Medident Kft. webáruházat, hogy a rendelése teljesítése érdekében alvállalkozóinak átadja a rendeléshez kapcsolódószemélyes adatait azzal, hogy az alvállalkozók a Medident Kft. webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
A vásárlók személyes adatainak felhasználása csak a hatályos törvényi szabályozásoknak megfelelően történik.
Minden regisztrált vásárlónak joga van hozzájutni az általa megadott adatokhoz, helyesbíteni vagy törölni bármely megadott adatot.
Amennyiben a vásárló a regisztráció során másképp nem rendelkezik,a Medident Kft. webáruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben elektronikus hírlevél
formájában tájékoztathatja a vásárlót akcióiról és újdonságairól.
A Medident Kft. webáruház rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a vásárló
által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl a vásárlóval. A Medident Kft. webáruház csak a rendelésazonosítóval rendelkező rendelést tekinti érvényesnek!

A jelen üzletszabályzatban és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.